چسب

چسب نی Tetra Pak

چسب نی Tetra Pak

قابل استفاده در دستگاه Tetra Pak (جهت اتصال نی به بدنه محصول)

چسب گرم لیبل زن

چسب گرم لیبل زن

قابل استفاده در دستگاه لیبل زن OPP

چسب دسته زن

چسب دسته زن

قابل استفاده در دستگاه دسته زن (جهت حمل باکس)

چسب کارتن Tetra Pak

چسب کارتن Tetra Pak

قابل استفاده در دستگاه Tetra Pak (جهت ساخت پاکت)

چسب کپ Tetra Pak

چسب کپ Tetra Pak

قابل استفاده جهت درب ظروف Tetra Pak