چسب دسته زن

supercarry-excellence

گزینه هامشخصات
نوع حاملMOPP
نوع چسبلاستیک مصنوعی (بدون حلال)
ضخامت چسب µm55
ضخامت کلی µm78