خدمات

خدمات

شرکت کنترل صنعت زاگرس با داشتن کارشناسان با تجربه قادر به ارائه خدمات ذیل میباشد:

  • مشاوره ، طراحی و مدیریت پروژه،نصب و راه اندازی جهت خطوط صنایع بسته بندی تولید آب، نوشابه، ماءاشعیر، روغن و شیر در ظروف پت و شیشه
  • تهیه ماشین آلات نو و دست دوم برای خطوط فوق
  • خدمات جهت تعمیرات و نگهداری خطوط فوق
  • خدمات جهت تعمیرات و تهیه وساخت قطعات دستگاههای بادکن:  SMI, Krupp, Sidel, Dynaplast, Tetra pack, Krones, SIG
  • انجام اتوماسیون صنعتی

بخشی از پروژه های انجام شده :
۱-شرکت صنایع بطر کرمانشاه ( خرید ما شین تزریق Krauss Maffei  از آلمان) 
۲- شرکت صنایع بطر ایران (خرید ماشین آلات تولید بطر و پریفورم Krupp ونصب و راه اندازی به صورت کلید روشن)
۳-شرکت آبمعدتی خوشاب نوش شیراز (خرید ونصب دستگاه بادکن  sidelاز آلمان)
۴-شرکت حجره کرمانشاه (خرید ماشین تزریق پریفورم Krauss Maffei از آلمان)
۵- شرکت آبمعدنی پرسم (تعمیرات اساسی دستگاه  بادکن)
۶- شرکت کشت و صنعت خزل (خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه بادکن SMI از ایتالیا)